معرفی مدیر انتشارات

داریوش هفت برادران - مدیر انتشارات فرای علم


ايشان فعاليت خود را از سال 1379 در عرصه فرهنگي کشور آغاز نموده است. پس از سال ها تلاش جدي در اين عرصه با توليد فکر و برنامه ريزي در مجموعه هاي مختلف و همچنين تاليف کتاب هاي تاثيرگذار در زمينه هاي تربيتي و آموزشي به عضويت انجمن نويسندگان كودك و نوجوان و انجمن اهل قلم ايران پذيرفته شد و توانست با تحقيق و پژوهش در زمينه مطالعات بين المللي پرلز «PIRLS» به عنوان بنيانگذار شبيه ساز مطالعه ي بين المللي پرلز در ايران به سيستم هاي آموزشي و ادبيات کودک و نوجوان کمک شاياني نمايد. کسب تجربه فراوان و دغدغه ي ايجاد فضايي مناسب جهت ارتقاء سطح سواد خواندن براي کودکان و نوجوانان اين سرزمين انگيزه اي شد تا در سال 1392 انشارات فراي علم را تاسيس نمايد. هدف اين انتشارات توليد كتب كودك، نوجوان و آموزشي با تمركز ويژه بر بهبود سطح سواد خواندن بود. سواد خواندن به معناي روخواني صحيح و اصولي، درک مطلب و به کارگيري مطالب آموخته شده در زندگي. در همين راستا و در اولين گام، موسس انتشارات فراي علم اقدام به برگزاري طرح بهبود سطح سواد خواندن (شبيه ساز مطالعه ي بين المللي پرلز) در ايران نمود. اين طرح تا   کنون با استقبال گسترده ي مدارس پيشرو در آموزش هاي نوين روبرو شده و طبق آمار و شواهد موجود تاثير چشمگيري در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان داشته است.