سعیده نصرتی فرد

سعیده نصرتی فرد متولد سال ۱۳۶۶ در مشهد است. او دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد نقاشی بوده و آثارش در نمایشگاههای تصویرسازی گروهی داخلی و خارجی بسیاری به نمایش درآمده است.