سوسن طاقدیس

سوسن طاقدیس در سال ۱۳۳۸ در شیراز به دنیا آمد. او آثار برجسته‌ی متعددی در حوزه‌ی ادبیات کودک و نوجوان دارد. ایشان در سال ۱۳۸۶ موفق شد برای کتاب قدم یازدهم جایزه‌ی کتاب سال را دریافت کند.