غلامرضا لشکربلوکی

غلامرضا لشکربلوکی

زمینه‌ی تحصیلی ایشان کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی می‌باشد و سابقه‌ی بیش از ده سال تدریس در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه، تالیف کتب و مقالات آموزشی، اجرای تحقیقات کشوری، همکاری در تهیه‌ی سند ملی آموزش و برگزاری دهها کارگاه آموزشی برای کارشناسان آموزش و پرورش و مدیران مدارس دوره‌ی راهنمایی تحصیلی را درکارنامه‌ی درخشان فعالیتهای خود دارند.