پیوند فرهادی

پیوند فرهادی متولد ۱۳۶۱ در کرمانشاه و دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی است. تالیف کتاب های داستان و شعر خردسال و کودک و همکاری با نشریات کودکان از سوابق کاری او می باشد.